ӨРХ, ГЭРИЙН ӨНДӨР ХУРДНЫ ИНТЕРНЕТИЙН БАГЦУУД

"Nomadic" дата багцууд

Багц 1

Download 5-10 Mbps

Upload 512Kbps

1GB DATA

25 000 / сар

Багц 2

Download 5-10 Mbps

Upload 512Kbps

3GB DATA

67 500 / сар

Багц 3

Download 5-10 Mbps

Upload 512Kbps

5GB DATA

107 500 / сар

Багц 4

Download 5-10 Mbps

Upload 512Kbps

10GB DATA

205 500 / сар

Багц 5

Download 5-10 Mbps

Upload 512Kbps

15GB DATA

296 250 / сар

Хамтрагч байгууллагууд