Суурилуулалтын зааварчилгаанууд

Монголсат - ТВ хүлээн авах төхөөрөмжийн програм шинэчлэх заавар

Монголсат - антены чиглэл тохируулах

MONGOLSAT FreeViewTV

Monvsat

Интернетийн антен угсрах заавар

Интернетийн хүлээн авах модем тохируулах заавар:


*Интернетийн төхөөрөмжийн тохиргооны зааварчилгааг энд дарж авна уу.